Lilleskovens Børnehave
 

Værdier for Lilleskovens Børnehave:

Vores mission:

Gennem et udviklende miljø skaber vi glade og robuste børn, der kan mestre eget liv.

 

Vores vision:

I overensstemmelse med vores værdier vil vi være en innovativ og kvalitetsbevidst børnehave, der giver børn omsorg og en professionel faglig dagligdag.

Dette sker med udgangspunkt i det enkelte individ og bygger på høj faglig ekspertise, hvor resultatet er optimale og gennemskuelige løsninger.

 

Vores værdier:

Vores værdier som ligger til grund for vores daglige arbejde i børnehaven er:

Engagement:                                       

Vi er ægte, helhjertede og engageret i vores arbejde. Vi følger samfundets og vores professionelle faglige udvikling. Vi udvikler metoder og skaber derigennem holdbare faglige fundamenterede løsninger.

Samarbejde:                                        

Vi indgår i et forpligtende samarbejde for, at opnå størst udnyttelse af vores viden, kompetencer og ressourcer og dermed skabe høj trivsel.

Anerkendelse:                                     

Vi vil møde alle ligeværdigt hvor det enkelte menneske er og se dets styrker, ressourcer og kompetencer.

Dialog:                                                  

Vi vil gennem dialog sikre en fordomsfri udveksling af meninger og derved skabe forståelse og indsigt!

Respekt:

Vi behandler alle ærligt og troværdigt. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og familie, deres situation og relation til os og møder dermed hinanden fordomsfrit, positivt og med respekt for hinandens forskelligheder.

Kvalitet:

Vi vil sikre en høj kvalitet i Lilleskovens Børnehave, igennem konstant faglig udvikling, erfaring, skriftlig dokumentation samt kommunikative kompetencer.

Relation:

Vi er sammen for, at opnå en positiv og konstruktiv relation. Vi skaber tillid, tryghed og drager omsorg – også når det er svært og opnår derigennem resultater.

Ansvarlighed:

Vi tager ansvar for det enkelte barn, hinanden og opgaven. Vi vil sikre at indfri forventninger og at rammen for at gøre dette er til rådighed.